Candida

Candida – kvasinková huba

Pod pojmom candida rozumieme kvasinkovú hubu. Práve candidu zaraďujeme k najčastejším príčinám vzniku hubových infekcií. A to nie je u nás, ale na celom svete. Množstvo druhov húb je pre človeka neškodných. Svojím spôsobom aj huba candida je pre človeka neškodná. Človek sa s ňou dokonca rodí. Huba candida sa nebezpečnou stáva až vtedy, keď sa v organizme človeka premnoží. Dlhodobé užívanie antibiotík zvyšuje nebezpečenstvo vzniku kandidózy. Kandidóza vzniká vtedy, keď sa v organizme človeka premnoží už spomínaná huba candida. Nebezpečenstvo vzniku sa zvyšuje aj v prípadoch, kedy človek trpí ochorením ako je HIV, ak má diabetes alebo inú poruchu imunitného systému. Ochorenie spôsobuje aj užívanie drog. Huba candida sa nachádza hlavne v ústach, v krku alebo rovnako aj v oblasti pohlavného ústrojenstva. V prípade vypuknutia ochorenia je možné práve na týchto miestach badať prvé komplikácie. (viac…)